Blog Archives

Tài liệu môi trường (4)


MT1

GT đánh giá tác động MT

MT1

Giáo trình hóa học MT

MT1

Ô nhiễm không khí

PhotobucketNhững khám phá khoa học
PhotobucketHợp chất khí lưu huỳnh

logo-word

BT thực tiễn (doc)

Photobucket

Ảnh - ảnh hưởng thuốc lá

PhotobucketKe chuyen ve kim loai(Q2)

Photobucket

Sản phẩm đề tài MT-2009

Photobucket

Thế giới thiên nhiên

Photobucket

Vòng tuần hoàn H2O

Photobucket

Chu trình Nitơ (ảnh)


Tài liệu môi trường (3)


CÁC TÀI LIỆU MÔI TRƯỜNG (3)

PhotobucketNước trong cơ thể sống

Photobucket

Ô nhiễm không khí 2

Photobucket

Giáo án Ozon- hydropeoxit

logo-word

Y học môi trường (doc)

Photobucket

Ozone (van-ban-doc)

Photobucket

Phân bón hóa học (ppt)

logo-word

GDBVMT cho HS PTTH

Photobucket

Ý tưởng giảm ÔNKK

Photobucket

Sách nước mưa (doc)

Photobucket

Vì sự phát triển bền vững

Photobucket

Sách khuyến nông- phân bón

MT1

Enzym- xử lý phế thải


Tài liệu môi trường (2)


Photobucket

Hydrogen- pin nhiên liệu

logo-word

GDBVMT - hóa học THPT

logo-word

GDBVMT - Phân bón hóa học

Photobucket

Bộ GDMT- bức xúc - 2009

logo-word

Lồng ghép GDBVMT

MT1

KT gián đoạn - xử lý nước rác

logo-word

GDBVMT- KL kiềm thổ

Photobucket

Các SP dầu mỏ và hóa dầu

logo-word

GDBVMT-hóa học 2009

Photobucket

Tổng quan rác thải

Photobucket

Báo cáo Hóa học -kinh tế

Photobucket

Cố định đạm- cây họ đậu


Tài liệu môi trường (1)


Photobucket

Chiến tranh hóa học

MT1

Chương 9-GV 12 mới

MT1

Chương 9: SGK 12 mới

MT1

Kỹ thuật xử lý nước ngầm

MT1

Độc chất học môi trường

MT1

Quan trắc môi trường

MT1

GDMT- Bộ GD (doc)

MT1

Nhiên liệu dầu khí

MT1

Protein-vật liệu polime

logo-word

GDBVMT-THPT (doc)

MT1

hydrogen_sulfide fact

MT1

Ô nhiễm môi trường