Blog Archives

Wohler

Advertisements

Van’t Hoff- Hoá học lập thể và động hoá học

K. Barry Sharpless

Pauling

Chân dung các nhà hoá học nhận giải nobel hoá học

Định luật tuần hoàn Mendeleev

Mari Curie