Category Archives: THƯ VIỆN

Kekule- Thuyết carbon 4 nối và cơ cấu benzen

Hermann Emil Fischer

Faraday- Sự điện phân

Elias Corey và phuơng pháp qui hoạch tổng hợp

A.M.Butlerov và học thuyết về cấu trúc các hợp chất hữu cơ

Thuyết điện li Arrhenius

Tài liệu môi trường (4)


MT1

GT đánh giá tác động MT

MT1

Giáo trình hóa học MT

MT1

Ô nhiễm không khí

PhotobucketNhững khám phá khoa học
PhotobucketHợp chất khí lưu huỳnh

logo-word

BT thực tiễn (doc)

Photobucket

Ảnh - ảnh hưởng thuốc lá

PhotobucketKe chuyen ve kim loai(Q2)

Photobucket

Sản phẩm đề tài MT-2009

Photobucket

Thế giới thiên nhiên

Photobucket

Vòng tuần hoàn H2O

Photobucket

Chu trình Nitơ (ảnh)