Category Archives: Các nhà khoa học-Phát minh

Wohler

Van’t Hoff- Hoá học lập thể và động hoá học

K. Barry Sharpless

Pauling

Vài nét về giải nobel hoá học

Chân dung các nhà hoá học nhận giải nobel hoá học

Định luật tuần hoàn Mendeleev