Ô chữ – Tên gọi hóa học các chất

Biên soạn: Châu Pha (tư liệu H2VN).

HÀNG NGANG HÀNG DỌC
6. Nguyên tố có độ từ lớn nhất.
8. Công thức hóa học của khí cười.
9. Tên khác của axit kiến.
10. Tên thị trường của tuyết cacbonic.
11. Chất nhường electron.
13. Tên thông thường của chất C10H8.
15. Axit táo
16. Tên của H2SO4.nSO3.
17. Một trong những chất gây thủng tần ozon.
18. Ester có mùi anh đào.
19. Một trong những chất chế tạo ra thuốc nổ có khói.
1. Hòn đá thần trong thuật giả kim.
2. Tên khác của “nước vua”
3. Tên gọi của dung dịch HCHO 37-40%
4. Chất định phân Iot
5. Tên gọi của đất sét nguyên chất.
7. Một trong những chất tạo ra hiện tượng ma trơi.
12. Khí đất đèn.
14. Nguyên tố có điểm nóng chảy cao thứ 2 sau cacbon.

Advertisements

Posted on May 13, 2010, in Ô chữ-Đố vui and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: