Phương pháp mới khử hidro từ nước bằng môlipden sunfua (MoS2)

MoS2 sở hữu tính chất tương tự Pt trong vai trò là chất xúc tác qua thí nghiệm khử hidro từ nước.

(Kích thước các hạt MoS2 vào khoảng vài nanomet, xúc tác trong quá trình khử hidro từ nước)

Pt và các kim loại phân bố lân cận trong bảng hệ thống tuần hoàn có thể làm xúc tác cho rất nhiều các phản ứng hóa học khác nhau. Chúng được ứng dụng khá rộng rãi, ví dụ, trong hệ thống làm sạch khí thải. Nhưng giá thành khá cao của các kim loại này khiến các nhà nghiên cứu phải không ngừng tìm ra những chất thay thế với giá thành rẻ hơn.
Bằng việc kiểm tra kích thước và hình thái học 1 lớp phẳng của các hạt MoS2, các nhà nghiên cứu ĐHKT Đanhi đã trưng bày khả năng của MoS2 tách H2 từ nước (2H(+) + 2e(-) = H2). Các nhà nghiên cứu cũng đã khám phá ra rằng, phản ứng khử H2 xảy ra trên bề mặt của MoS2. Khám phá này có giá trị lý thuyết và ứng dụng thực tiễn rất cao. Trước đây, khả năng xúc tác của MoS2 đã được ghi nhận trên nhiều tài liệu, nhưng chưa có thí nghiệm trực tiếp nào chứng minh được quan điểm đó.
Để điều chế MoS2 với kích thước cần thiết giáo sư Ib Chorkendorff đã cho Mo phản ứng với H2S trên bề mặt Au, kết tủa trong thể hơi.
Các nhà nghiên cứu còn cải tiến kỹ thuật điều chế, có khả năng điều chỉnh kích thước và số nguyên tử trên một phân tử nano. Các nhà nghiên cứu cũng chứng minh được rằng, tốc độ giải phóng hidro tỉ lệ tuyến tính với số nguyên tử trên một hạt nano.

Theo http://community.h2vn.com/index.php?topic=2007.msg21822#msg21822

Advertisements

Posted on May 2, 2010, in Công nghệ, Lưu huỳnh-hợp chất and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: