♣ BẮN CHÁY TÀU CHIẾN ĐỊCH

– Hoá chất: Natri ( hoặc kali), phenolphtalein
– Dụng cụ: chậu nước
– Cách làm: Dùng loại giấy thấm nước để gấp một cái tàu chiến. Bỏ vào trong tàu một mẫu Na ( hoặc K) to bằng hạt đậu rồi thả vào chậu nứơc đã được nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein không màu.
Sau vài phút tàu sẽ tự bốc cháy và nước trong chậu có loang màu hồng từ chỗ con tàu cháy, giống như cảnh tàu chiến địch bị bắn cháy, máu giặc nhuốm đỏ dòng sông.
– Giải thích: Nước thấm qua giấy, tác dụng với natri ( hoặc kali) theo phản ứng:
2Na + 2H2O 2 NaOH + H2
Phản ứng toả nhiều nhiệt làm cho khí hiđro thoát ra tự bốc cháy, đồng thời NaOH ( hoặc KOH) sinh ra làm cho phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.
Sưu tầm

Theo Những điều kỳ thú của hóa học-Nguyễn Xuân Trường

Advertisements

Posted on April 22, 2010, in Ảo thuật hóa học, KL kiềm-kiềm thổ and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: