Tính chất điện tử khác thường của tinh thể bitmut

Các nhà khoa học đã xác định được một tinh thể được chế tạo từ bitmut, sắt và oxy có thể thể hiện một đặc điểm điện tử kỳ lạ vốn không có ở vật liệu bán dẫn thông thường. Nó hoạt động giống như một điốt thuận nghịch, hoạt động như một cửa quay điện cho phép dòng điện vào theo một chiều ở một hoàn cảnh nhất định và theo chiều ngược lại dưới hoàn cảnh khác. Các diốt bán dẫn thông thường không thuận nghịch, chiều của dòng điện mà nó cho phép được cố định trong quá trình chế tạo.

Nhóm nghiên cứu cũng khám phá ra rằng các điốt được chế tạo từ vật liệu này tạo ra một dòng điện khi ánh sáng chiếu vào nó, khiến cho vật liệu này có tiềm năng sử dụng cho các pin mặt trời trong tương lai. Vật liệu này dường như rất nhạy với ánh sáng ở dải xanh cuối của quang phổ, một đặc tính có tiềm năng làm tăng hiệu suất của pin mặt trời.

Tinh thể mà nhóm đang tiến hành nghiên cứu là một vật liệu chứa sắt, có nghĩa là tinh thể này thể hiện sự phân cực điện. Sự phân cực này, vốn được các nhà khoa học cho là sẽ kiểm soát được khả năng phản ứng như là một điốt của tinh thể, được gọi là hiệu ứng khối, một tính chất có trên toàn bộ tinh thể. Ngược lại, các chất bán dẫn thông thường hoạt động như các điốt dựa trên các hiệu ứng điện ở các giao diện giữa hai vật liệu khác nhau.

Bằng cách cung cấp một điện thế ngoài lên tinh thể sắt điện, sự phân cực của vật liệu bị đảo ngược, cùng với chiều mà điốt cho phép dòng điện chạy qua. Nhóm nghiên cứu cho biết, điều này khiến cho việc thiết kế chip máy tính sẽ linh hoạt hơn.

NACESTI (Theo Eurekalert, 19/02/2009)

http://www.vista.gov.vn/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=522631&p_settingssetid=1&p_settingssiteid=33&p_siteid=33&p_type=basetext&p_textid=522632

Advertisements

Posted on April 20, 2010, in Công nghệ, Năng lượng và nhiên liệu and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: