Tạo ra những thước phim về phân tử

Những phân tử sinh học và hữu cơ trong dung dịch có độ phức hợp cao hơn nhiều so với các cấu trúc tinh thể tiêu chuẩn của muối hoặc kim loại, vì chúng thường xuyên chuyển động và thay đổi theo thời gian . Những chuyển động này vẫn còn chưa nhìn thấy được một cách trực tiếp, nhưng các nhà khoa học khi sử dụng những tia X cường độ mạnh ở Nguồn Photon Tiên tiến đã đo được những hình ảnh mà bị “nhòa đi” bởi những chuyển động đó và đã sử dụng chúng để tạo ra những thước phim chính xác hơn về các chuyển động phân tử.

Những mô phỏng trên máy tính là cách duy nhất hiện nay để hiển thị hóa những chuyển động phân tử ở trong dung dịch, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn còn chưa có phương tiện để kiểm tra độ chính xác của những mô phỏng đó đối với những phân tử phức hợp. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã có được khả năng nhìn thấy trực tiếp những chuyển động của phân tử và so sánh chúng với những chuyển động mà họ đã vẽ ra được bằng lý thuyết.

“Hiện tượng nhòa mà ta thấy ở trong những mô thức tia X của dung dịch là cực kỳ nhạy đối với loại hình chuển động của phân tử”, nhà hóa học cao cấp, David Tiede, nói. “Lần đầu tiên chúng tôi đã có được khả năng kiểm nghiệm được độ chính xác của mô phỏng và thay đổi nó để phù hợp hơn với dữ liệu. Không có phương tiện này, chúng tôi không thể biết được những mô hình đó chính xác tới đâu”.

Tiede hy vọng độ chính xác được cải thiện của các mô hình phân tử sẽ đem lại sự hiểu biết tốt hơn về cấu trúc và hành vi của các phân. Các cộng tác viên ở Viện Y tế Quốc gia đã sử dụng cách tiếp cận này để giúp xác địng cấu trúc của những phân tử sinh học quan trọng.

Tiede và các cộng sự cũng dự kiến xem xét các thức cấu trúc phân tử phản ứng với một kích thích bên ngòai. Bằng cách sử dụng tia laser để kích thích các nguyên tử, ông sẽ tạo ra một thước phim cho thấy cách thức phân tử đó phản ứng với tia laser ban đầu, và cũng cho thấy cách thức nó trở lại trạng thái ổn định.

“Chúng tô hy vọng xác định được giữa những diễn viên tốt và dở ở trong những quá trình hóa học quan trọng, chẳng hạn như quang hợp, năng lượng mặt trời và các xúc tác” Tiede nói. “Một khi ta thấy được, ta sẽ tìm ra cách để những quá trình đó diễn ra tốt hơn”.

NACESTI (Theo DOE/Argonne National Laboratory, 4/2008)

http://www.vista.gov.vn/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=460428&p_settingssetid=1&p_settingssiteid=33&p_siteid=33&p_type=basetext&p_textid=460429

Advertisements

Posted on April 20, 2010, in Công nghệ and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: