Phát hiện phân tử lạ làm sạch mưa axit

Đôi khi giống như việc chuyển hoá thức ăn ở cơ thể con người, bầu khí quyển của Trái đất cũng có khả năng “đốt cháy” hoặc ôxi hoá các chất ô nhiễm, đặc biệt là ôxit nitrit phát thải từ các nguồn như nhà máy và xe ô tô. Những chất không bị ôxi hoá ở khí quyển lại quay trở lại Trái đất dưới dạng mưa axit.

Các nhà nghiên cứu cho biết phân tử này đã được các nhà hoá học khí quyển nói đến từ hơn 40 năm qua nhưng giờ mới thực sự tìm thấy và hiểu được những tính chất đặc biệt của nó. Sự khác thường của phân tử này thể hiện ở hai liên kết hyđrô của nó, giống với những liên kết có ở phân tử nước.

Từ lâu các nhà hoá học biết rằng mặc dù nước là một trong những hợp chất phổ biến nhất trên hành tinh, nhưng nó có những tính chất khác thường. Ví dụ, ở thể rắn (băng) nó nhẹ hơn ở thể lỏng và khí. Nước cũng sôi ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thường thấy ở cấu trúc hoá học của nó. Nguyên nhân của những tính chất khác lạ này là các liên kết hyđô yếu giữ các phân tử nước liên kết với nhau.

Phân tử khí quyển mới được phát hiện có hai liên kết hyđrô, cho phép nó hình thành nên cấu trúc vòng lục diện. Các liên kết hyđrô thường yếu hơn các liên kết thường (hay các liên kết cộng hoá trị) giữa các nguyên tử trong một phân tử. Trên thực tế, các liên kết cộng hoá trị mạnh hơn gấp 20 lần so với liên kết hyđrô. Nhưng trong trường hợp này, hai liên kết hyđrô này đủ mạnh để tác động tới cấu trúc hoá học khí quyển.

Phân tử mới này thể hiện những tính chất khác thường của riêng chúng. Phản ứng liên quan tới phân tử này diễn ra nhanh hơn khi ở nhiệt độ thấp, điều này trái ngược với hầu hết các phản ứng hoá học khác. Tỷ lệ của phản ứng cũng thay đổi phụ thuộc vào áp suất khí quyển, và hầu hết các phản ứng không phụ thuộc vào áp xuất bên ngoài. Phân tử cũng thể hiện các tính chất lượng tử khác thường. Các nhà nghiên cứu cho rằng chính các tính chất khác thường này đã khiến cho các nhà khoa học không thể phác hoạ mô hình của phản ứng trong một thời gian dài.

Không chỉ có ý nghĩa đối với lĩnh vực hoá học khí quyển, các nhà nghiên cứu cho biết khám phá này có ý nghĩa đối với nhiều lĩnh vực ví dụ như đối với các hệ sinh thái.

Nguồn: Physorg, 12/08/2008

Advertisements

Posted on April 20, 2010, in Mưa axit and tagged . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. duke_nguyen88

    do a good job! congratulations !!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: