CTCT, thành phần hóa học, phương pháp sử dụng supe lân

on Dec 18, 2008

CTHH:Ca(H2PO4)2.H2O + CaSO4
-Thành phần:P2O5 chiếm 16-18%(biến động trong phạm vi 14-21%);8-12%S;khoảng 23%CaO;4%H2SO4.Tỷ lệ CaSO4 chiếm 40% trọng lượng cảu phân.
-Tính chất:supe lân chứa lân ở dạng H2PO4- hòa tan trong nước,rất dễ được cây sử dụng.Đây là loại phân bón vừa chúa lân vừa chứa lưu huỳnh đều ở dạng rất dễ tiêu đối với cây.
Phân có độ chua hóa học do có lượng acid trong thành phần,nhưng cũng chứa lượng khá lớn CaO nên tự có tác dụng khử bớt chua.Supe lân có mùi hắc,độ ẩm khá cao,màu xám trắng hay xám sẫm(tùy theo nguyên liệu dùng để ché biến),dạng bột hoặc dạng viên.
-Phương pháp sử dụng:sử dụng tốt nhất trên đất trung tính,nếu bón cho đất quá chua thì phải bón vôi trước để trung hòa độ chua của đất tới khoảng pH=6,5 thì mới phat huy hết hiệu quả của nó.
Có thể dùng để bón lót,bón thúc cho các loại cây trồng,nhuang bón lót vẫn cho hiệu quả cao nhất.Supe lân là loại phân lân duy nhất có thể dùng để bón thúc.
Đối với cây trồng màu nên dùng supe lân viên,đối với đất trồng lúa thì supe lân viên và bột đều cho hiệu quả ngang nhau.
Để nâng cao hiệu quả sử dụng của supe lân ,nên trộn supe lân với phân lân tự nhiên(apatit,phosphorit…),phân chuồng,nước giải trước khi bón cho cây trồng.Bón supe lân cho các loại cây mẫn cảm với S như:cây họ đậu,cây họ thập tự,các loại rau,cây thuốc.Phối hợp sử dụng các loại phân lân supe với phân lân thiên nhiên có thể tạo ra tác dụng tốt nhiều mặt:hòa tan lân khó tiêu trong lân tự nhiên,trung hòa độ chua của supe lân đảm bảo cung cấp lân tốt cho cây.

Sưu tầm
Advertisements

Posted on February 28, 2010, in Phân bón hóa học and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: